Kindercoaching

We willen allemaal dat het goed gaat met onze kinderen. Soms is dat even niet zo en kan je kind zijn draai niet vinden. We zien daarbij het gedrag van een kind maar dat geeft niet altijd aan wat er in het koppie om gaat.  Samen met het kind ga ik op zoek naar wat er speelt en zoek op een positieve manier oplossingen. We gaan op zoek naar kwaliteiten en hulpbronnen om je kind weer in zijn/haar kracht te zetten. We onderzoeken de emoties en het nut ervan zodat je kind begrijpt wat het allemaal voelt en bedenkt. Daarnaast ontdekken we welke invloed je kind heeft zodat je kind merkt dat het meer regie heeft. Alle ontdekkingen en processen bij elkaar laten het vertrouwen van een kind groeien. Ik doe dit zoveel mogelijk spelenderwijs.
Voor wie?
In de praktijk komen kinderen met allerlei problemen zoals faalangst, pesten, eenzaamheid, rouw, kinderen die veel boos zijn, onrustig zijn.
Alle kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar die een steuntje in de rug nodig hebben zijn welkom!
Kennismakingsgesprek (telefonisch):
Maak zeker gebruik van het (gratis) kennismakingsgesprek. Als het voor jou goed voelt kunnen we daarna een intake plannen. Daarnaast kunnen we in dit kennismakingsgesprek even afstemmen of de hulpvraag die je hebt past bij wat ik kan bieden. Indien nodig kan ik ook doorverwijzen.
Intake gesprek:
We starten met het maken van een intakegesprek bij je thuis. Dit is een gesprek met de ouder(s) en mij als kindercoach. Omdat het fijn is als ouders vrijuit kunnen praten is jullie kind hierbij niet aanwezig. Tijdens dit gesprek bespreken we de hulpvraag en bepalen we samen de doelstelling.  
Sessies:
Vaak bestaat de coaching uit 5 tot 8 coachmomenten van 60 minuten. Hierbij bied ik begeleiding op maat en kijk naar wat nodig is. Deze momenten vinden buiten plaats of ik bezoek jouw kind thuis. Dit is afhankelijk van wat bij de situatie past en wat de wensen zijn. Kinderen kunnen niet op een stoeltje gaan zitten met de vraag; “vertel eens…?” We gaan altijd op een creatieve manier aan de slag waarbij we doelstelling en hulpvraag in gedachten meenemen.
We gaan dus vooral doen! Praten, knutselen, tekenen, lezen, spelen met zand, oefeningen doen en nog veel meer. En het mooiste van alles; terwijl we zo lekker ontspannen bezig zijn ontdekken kinderen de oplossingen zelf en kunnen ze direct toepassen wat we doen. De focus ligt niet op het probleem maar op het doel. Waarbij we kwaliteiten en hulpbronnen gaan onderzoeken en uitvergroten. Dit zorgt ervoor dat het zelfvertrouwen kan groeien. Alles wat aandacht krijgt groeit! Ik koppel dan ook regelmatig handvatten terug zodat ouders hierin mee kunnen groeien. 
Na 3 a 4 coachmomenten vindt er een tussen evaluatie plaats met ouders. 
Hierin bespreken we hoe het gaat en is er tijd voor vragen. Aan het einde van het traject kijken we samen nog eens naar het doel en alles wat er geleerd is. Als het kan mag jouw kind dit in het laatste coachmoment zelf aan jouw presenteren.  Al deze mooie dingen die geleerd zijn nemen jullie samen mee met daarbij de wetenschap dat je ze altijd en overal kan toepassen als het nodig is. Op verzoek maak ik een eindverslag van het coach traject.